Workshopy
Úvodná stránka
 

29
07/2019
17:00

Reziliencia - zvyšovanie psychickej odolnosti a angažovanosti

Reziliencia - je určitá odolnosť človeka, ktorý sa dokáže vyrovnávať s prekážkami a nepriaznivými podmienkami života.
Reziliencia - nie je len o našej schopnosti vrátiť sa “do normálu” po stresových, záťažových situáciách, udalostiach, má podstatne zásadnejší kontext.

Zmeny v našich osobných životoch, globálne zmeny sú naozaj prirýchle. Skôr ako očakávanie návratu starých dobrých časov, by sme sa mali snažiť o hľadanie odpovedí na otázky: aká zmena v myslení a v každodennom žití, aké nastavenia nám umožnia adaptovať sa nový “normál”, akým spôsobom udržať, regenerovať zdroje, energiu na prekonanie menších, či závažnejších problémov, výziev? Veda nám ukazuje, že reziliencia nám dáva solídny základ, je kľúčom nielen k našej pozitívnej osobnej zmene, ale pomáha meniť naše sociálne vzťahy, komunity, spoločnosť, v ktorej fungujeme, má priaznivý dosah na celé naše enviromentálne prostredie.

“Budovanie reziliencie je nevyhnutnosťou pre človeka 21.storočia” (Judith Rodin)

Reziliencia nie je však vôbec o nasadzovaní ružových okuliarov. Rezilientný človek si uvedomuje svoje limity, obmedzujúce presvedčenia,myšlienkové pasce, zlozvyky. Zároveň však vedome vytvára návyky, rutiny, ktoré podporujú jeho každodenné optimálne fungovanie. Tieto návyky mu pomáhajú kumulovať, regenerovať zdroje energie na prekonávanie menších, či závažnejších problémov, výziev. Napokon Aristotelova múdrosť, že sme tým, čo opakovane robíme, to iba potvrdzuje. Reziliencia je totiž zázračným médiom k pozitívnej zmene ak ju rozvíjame denne, vytrvalo.

Čo sa naučíme:
* Pochopíme teóriu Konceptu Reziliencie (vedecky podložené)
* Naučíme sa „reprogramovať nášho autopilota“, ktorý nás často nedopravuje do našej vysnívanej destinácie
* Precvičíme TOP techniky rozvoja Reziliencie
* Vytvoríme si ranné rituály, ktoré pozitívne menia naše myslenie
* Ukážeme si zaujimavé tipy na posilnenie imunity, rejuvenáciu organizmu
* Predstavíme si 8 kľúčov dlhovekosti
* Vysvetlíme si program Reziliencia 10 X
* Naj prekvapenie na záver

Tvoj tréning Reziliencie môže žačať u nás v ALME - s Ľubošom JAGELEKOM!

BONUS navyše: vstup zdarma na Festival Reziliencie 6.11.2019 v hodnote 129 € !!! ( prvé oficiálne predstavenie Konceptu za účastí médií, známych osobností.

 

KDE: Almaštúdio pohybu a jogy

KEDY: 29. júla 2019

ČAS: 17:00 - 20:00 hod.

CENA: 15 EUR

REGITACIA TU

 

Tešíme sa na Vás spolu s Lubošom!

 
 
 
13
09/2019
17:30

JIN YOGA a čínska medicína - Element ZEM - žalúdok, slezina, pankreas = výživa

JinYoga a čínska medicína - Element ZEM - žalúdok, slezina, pankreas = výživa

Fáza ZEM zaručuje rovnováhu. Je to HARMÓNIA/stred medzi dvoma protichodnými silami. Obdobie prepojené s výživou, VÝŽIVOU vyváženosti.

Výživa sa odohráva na niekoľkých úrovniach. Na duševnej úrovni sa pozná tým, ako dokážeme STRÁVIŤ STRESUJÚCE SITUÁCIE, ako dlho nám niečo leží v žalúdku. Na emočnej úrovni, ako sme schopní dávať a prijímať lásku, vrelosť, pozornosť.

ORGÁNY spojené s elementom Zeme sú SLEZINA, PANKREAS, ŽALÚDOK a ich schopnosť premeny a prenosu, sily a vitality, pružnosti i energie, myslenia i sústredenia sa, štúdia a učenia sa naspamäť.

Z oslabenia Sleziny / Pankreasu vychádza nadúvanie, pocit preplnenosti, zápchy a na intelektuálnej úrovni myšlienkový zmätok, závislosti, fyzické i duševné utrpenie a nestabilita.

V harmonickej emočnej a energetickej rovine je Zem prepojená s radosťou, hojnosťou a energiou. Dozrievajú nám plody vďaka energii leta - tepla, lásky, svetla.

Príďte sa dozvedieť viac, príďte sa inšpirovať. Čo všetko vás čaká?

- Charakteristika elementu Zem
- Energetické dráhy žalúdka, sleziny a pankreasu
- Čo spôsobuje ich oslabenie a čo ich naopak harmonizuje
- Ako sa nedostatok prejavuje v našom emocionálnom svete
- Stravovacie doporučenia, aké chute má Zem rada
- Jin joga a zostava na spriechodnenie životnej energie
- Tráviace ťažkosti - čo ich spôsobuje a ako im predchádzať
- Zoznámime sa a na vlastnej koži zažijeme MOXOVANIE

Seminár sa skladá z dvoch častí: v prvej cca 90 min. sa uvoľníme v pozíciách jin jogy. V druhej, po krátkej prestávke, sa naučíme pár užitočných bodov, ktoré si prehrejeme liečivými moxami.

Sprevádzať vás bude Silvia Kajanová, certifikovaná lektorka Jin jogy.

"Jin joga bola moja Láska na prvý pohľad. Zamilovala som sa do nej pred rokmi na Bali. Pomohla mi nájsť cestu k sebe, k môjmu skutočnému ja. Inšpirovala k tomu, aby som žila život svojich snov, podľa vlastných predstáv. Priviedla k štúdiu tradičnej čínskej medicíny. Je toho veľa, za čo jej vďačím. A rada by som sa o túto vzácnu a liečivú silu delila s vami."

 

KDE: Alma štúdio pohybu a jogy

KEDY: 13. septembra 2019

ČAS: 17:30 - 20:30 hod.

CENA: 20 EUR

REGISTRÁCIA TU

 

Tešíme sa na Vás spolu so Silvínkou :)

 
 
 
15
09/2019
16:00

REKONEKTÍVNE LIEČENIE & ZNOVU-NAPOJENIE - stretnutie s harmonizujúcimi frekvenciami

REKONEKTÍVNE LIEČENIE & ZNOVU-NAPOJENIE
stretnutie s harmonizujúcimi frekvenciami
 
Pozývame Vás na liečivé, harmonizujúce stretnutie s transformujúcimi rekonektívnymi frekvenciami. Budeme sa o nich nielen rozprávať, ale si uzdravujúce spojenie s nimi aj prakticky vyskúšame.

Rekonektívne liečenie umožňuje nastaviť harmóniu a rovnováhu nášho organizmu súčasne v rovine fyzickej, mentálnej, emocionálnej i spirituálnej, čo sa v našom bežnom živote prejavuje ako:

- vyliečenie na úrovni fyzického a psychického zdravia,
- zlepšenie medziľudských vzťahov (s partnerom, rodičmi, deťmi, kolegami...),
- optimalizácia v pracovnej oblasti,
- rozprúdenie hojnosti a celkovej prosperity v živote,
- nájdenie hlbšieho zmyslu života,
- objavenie vlastného životného poslania a jeho napĺňanie

a zároveň je to komplexný proces sprevádzaný rozširovaním vedomia navyšovaním vlastného potenciálu, čo umožňuje celkový životný progres(nekonečnú harmonizáciu a optimalizáciu všetkých oblastí života).

Ide o metódu energo-informačného, resp. frekvenčného liečenia, ktorú priniesol lekár - chiropraktik Dr. Eric Pearl. 

Rekonektívne liečenie vykazuje významné výsledky nielen na úrovni zdravia, ale rovnocenne aj na úrovni osobného rozvoja človeka. Je podložené vedeckým výskumom lekárov, kvantových fyzikov a renomovaných univerzít po celom svete.

Na prezentácii sa zoznámime s touto novodobou metódou, jej filozofiou, dosiahnutými výsledkami a každý bude mať možnosť si spojenie s rekonektívnymi frekvenciami osobne na sebe vyskúšať.

Znovu-napojenie (The Reconnection) je iniciačný proces, ktorý nám umožňuje prostredníctvom rekonektívnych frekvencií znovu sa napojiť na celovesmírnu "sieť", čo umožňuje návrat do jednoty s celým univerzom. 

Počas procesu The Reconnection (Znovu-napojenie) sa pripájajú súčasne 3 systémy:
– energetické body a dráhy nášho tela, 
– energetické body a dráhy našej planéty,
– kozmická energetická mriežka celého vesmíru. 

Tu je zaujímavé video s ľuďmi, ktorí Rekonektívnym liečením a Znovu-napojením prešli:
https://www.youtube.com/watch?v=py9vNHTKsMM&t=8s

Video, ktoré v skratke približuje, čo spojenie s rekonektívnymi frekvenciami umožňuje:
https://www.youtube.com/watch?v=XO1uReuOpsY

Spojenie s rekonektívnymi frekvenciami rozširuje vedomie:
https://www.youtube.com/watch?v=1GG3vFrC-lo&t=5s
toto spojenie umožňuje tiež vystúpiť zo svojej komfort-zóny a zbaviť sa strachu: 
https://www.youtube.com/watch?v=pL-_e_VOxps

Viac informácií o Rekonektívnom liečení a Znovu-napojení nájdete aj na stránke: www.janamezovska.eu
 
Janka Mezovská:

Milujem moju prácu. Pretože milujem ľudí. A spojenie s rekonektívnymi frekvenciami permanentne a nenahraditeľným spôsobom pomáha ľuďom zlepšovať život na všetkých úrovniach (na fyzickej, mentálnej, emocionálnej, spirituálnej) a vo všetkých oblastiach (práca, vzťahy, hojnosť, zdravie...) ...a rozširuje vedomie. Moju prácu vnímam ako moje poslanie.

Už ako malé dievča som na otázku: „Čo by si chcela v živote robiť?“ odpovedala: „Pomáhať ľuďom.“ A od mojich pubertálnych liet som to mala ujasnené, že by som chcela tú pomoc ľuďom realizovať prostredníctvom energetického liečenia. Vďaka rekonektívnym frekvenciám uskutočňujem tento môj odveký seba-realizačný sen. Celkovo sa mi po tom, čo som si ja sama (ako klient) dopriala sedenia Rekonektívneho liečenia a Znovu-napojenia, začali napĺňať moje predstavy o krásnom živote. Dovtedy som sa nevedela pohnúť z útrpného stagnačného miesta. Po rekonektívnych sedeniach sa všetko (s čím som si nevedela poradiť) v mojom živote dalo do pohybu a do poriadku: zlepšili sa mi vzťahy s rodičmi, s partnerom a aj vzťahy medzi nimi; presťahovala som sa z mesta do môjho vytúženého domčeka v prírode; postavila som sa na vlastné nohy; zbavila som sa mnohých strachov a závislostí, čo mi prináša naozajstnú vnútornú slobodu a radosť zo života. Takže keď sa ráno zobudím, chce sa mi tu v tomto čarokrásnom svete byť a som nekonečne v každom okamihu vďačná za to, že môžem tento dokonalý, vnútorným pokojom naplnený život žiť ... a to isté, že môžem sprostredkovať mojim klientom, za to nesmierne ĎAKUJEM. Pretože keď sa pomôže jednému z nás (vrátiť sa cez rekonektívne frekvencie do vedomia), všetkým ostatným z nás je tým pomožené. Preto sa všetci „plošne“ prebúdzame. Lebo všetci Vedomím/Duchom spojení sme :)

Okrem toho, že milujem môj život, ľudí a moje povolanie, milujem aj prírodu. Preto v nej žijem. Milujem stromy. Preto ich sadím. Mám prianie: obnoviť les. Les udržiava vodu. Les kultivuje pôdu. Les zabezpečuje rovnováhu. Les vytvára harmóniu. Les poskytuje domov mnohým bytostiam. Les je našimi pľúcami. Les na tejto prenádhernej planéte nevyhnutne všetci potrebujeme k životu. Preto krok za krokom konám: sadím stromy a teším sa z nich :)

A teším sa aj na každého z vás = na každého z nás.  Tam vonku (niekde mimo nás) žiadna bytosť nejestvuje. Sme len MY...jeden celok, jedna rodina...v skutočnosti sa to nedá oddeliť (no je možné v ilúzii nespojenia a nesúladu žiť) ... s úprimnou poctou a s pokorou viem ten návrat do jednoty tým, kto sa pre to už rozhodli (cez rekonektívne frekvencie) umožniť.

Ak by ste potrebovali viac sa dozvedieť o mne, tu je môj blog:  

http://janamezovska.blogspot.com/

 

KDE: ALMA štúdio pohybu a jogy
KEDY: 15.9.2019, Nedeľa
ČAS: 16:00 - 18:00
CENA: 10 EUR Early Bird - do 10.9./ 15 EUR pri registrácii a uhrdení poplatku po 10.9.2019
REGISTRÁCIA TU

Tešíme sa na Vás
S láskou Janka - Jana Mezovská & ALMA štúdio ❤❤❤

 
 
 
26
10/2019
09:00

Víkendový seminár Hormonálnej Jogovej terapie - s Mirkou Bartošovou

Hormonálna Joga – cesta k zdraviu, kráse a vitalite!

Seminár je určený pre ženy všetkých vekových kategórií, ako prevencia alebo ako riešenie už vzniknutých problémov spôsobených nízkou hladinou hormónov. Čo všetko ovplyvňujú naše hormóny, čítaj nižšie…


Hormonálna Jogová terapia podporuje celkový zdravotný stav, zlepšuje pružnosť tela, pohyblivosť kĺbov, detoxikuje organizmus, vylepšuje tvar postavy. Celkovo zvyšuje imunitu a vitalitu, omladzuje a skrášľuje.

Hormonálnu jogovú terapiu vytvorila Brazílčanka Dinah Rodrigues v deväťdesiatych rokoch a dodnes s ňou slávi úspechy po celom svete. Množstvu žien, ale aj mužom zmenila hormonálna joga život.

Systém hormonálnej jogovej terapie vychádza z tradičných jogových techník v kombinácii s vedeckým prístupom, založeným na poznatkoch z fyziológie človeka. Cvičenie aktivuje žľazy s vnútornou sekréciou tak, aby navzájom spolupracovali a mohli fungovať ako systém. Je to dynamický druh jogy a práve vďaka dynamike povzbudzujeme žľazy k ich správnej činnosti.

Už po pár dňoch či pár týždňoch dochádza k odstráneniu niektorých príznakov.

Hormonálna jogová terapia bola pôvodne zostavená pre ženy v prechode, kedy hladina ženských hormónov rapídne klesá a je sprevádzaná množstvom nepríjemných príznakov (ako návaly tepla, nespavosť, podráždenosť, depresia, zhoršenie pamäte, nízke libido, migrény…). neskôr postupne pribudli ženy, ktoré predčasne stratili menštruačný cyklus, trpia PMS, majú bolestivú, príliš silnú alebo slabú menštruáciu. Ukázalo sa, že hormonálna joga výrazne pomáha ženám, ktorým lekári diagnostikovali neplodnosť , ako aj pri ostatných ťažkostiach spôsobených hormonálnou nerovnováhou (napr. syndróm karpálneho tunela, inkontinencia, poruchy štítnej žľazy, padanie vlasov, suchá pleť, akné…). Hormonálna joga je tiež výbornou prevenciou osteoporózy a kardiovaskulárnych ochorení.

Jedná sa o ucelenú zostavu cvikov, ktoré na seba nadväzujú. Zostava je jednoduchá na naučenie. Zásadné je cvičiť naozaj správne a pravidelne. Ako správne cvičiť sa naučíte na seminári a potom cvičíte doma. Cvičenie trvá 30 minút. Platí, že čím častejšie sa venujete praxi, tým rýchlejšie sa dostavia výsledky. Už po pár dňoch či pár týždňoch dochádza k odstráneniu niektorých príznakov.


Kontraindikácie: tehotenstvo, pokročilá endometrióza, rakovina prsníka, krátko po operácii brušnej dutiny alebo inej operácii, pokročilá osteoporóza, kedy hrozí zlomenina kostí, zápal vnútorného ucha, veľký myóm alebo nešpecifikované bolesti brucha.

Mirka Bartošová je medzinárodne certifikovaná lektorka Hormonálnej jogovej terapie podľa D. Rodrigues. Joge sa venujem už viac ako 10 rokov a pred niekoľkými rokmi som sa jej začala venovať aj profesionálne ako inštruktor. Dlho som hľadala formu pohybu, ktorý by mi vyhovoval, vyskúšala som rôzne cvičenia, ale žiadne mi neprinášalo uspokojenie. Keď ma kamarátka zavolala na hodinu jogy, niečo vo mne zarezonovalo a už vtedy som vnútorne cítila, že joga by mohla byť to, čo hľadám. A bolo to presne tak. Od prvého vedomého nádychu na jogamatke, som celou svojou bytosťou cítila, že som presne tam, kde mám byť, a že už ďalej hľadať nemusím, našla som! V tom momente sa začala moja cesta jogou s jogou. Od začiatku som cítila, že joga ukrýva oveľa viac ako len fyzické cvičenie. A tak sa joga stala súčasťou môjho života. Ponáram sa do jej nekonečných hĺbok, ako aj do svojho života…je to nádherný a intenzívny proces, ktorý mi prináša pokoj a harmóniu, plné a vedomé prežívanie každého okamihu života, poznanie a cítenie srdcom…jasnosť, pravdivosť a lásku.

Do svojich lekcií zahŕňam svoje vedomosti a skúsenosti nazbierané počas rokov štúdia a praktikovania jogy, tao systému a iných liečebných systémov, ako aj zo svojich ciest po Nepále a Indii. V poslednom čase som sa začala viac venovať cvičeniam pre ženy, ktoré sú zamerané na naše zdravie a vitalitu, harmonizujú nás ako celok (telo i dušu).
A tak ma moja cesta zaviedla aj k Hormonálnej jogovej terapii. Certifikáty oprávňujúce vyučovať Hormonálnu jogovú terapiu pre ženy, mužov a diabetikov som získala v Nemecku a Francúzsku priamo od ich autorky Dinah Rodrigues. Len sama autorka oprávňuje a certifikuje terapeutov hormonálnej jogy.

Tešíme sa na Vás!


Termín:

Sobota 26. októbra 2019 od 9:00 do 19:00

Cena za seminár: 115 Eur (v cene sú podklady na cvičenie doma)


V prípade záujmu nás kontaktujte na info@almastudio.sk alebo 0948 88 52 88, alebo sa môžete priamo prihlásiť info@almastudio.sk alebo priamo


Konzultácie: mirka@hormonyoga.sk, +421 903 129 808

 
 
 
Navigácia      Úvod  |  O nás  |  Workshopy  |  Rezervácie / Rozvrh  |  Druhy cvičení  |  Cenník / Podmienky kurzov  |  Fotogaléria  |  Naši partneri  |  Inštruktori  |  Kontakt