Druhy cvičení
Úvodná stránka
 

Cvičenia pre dospelých

Joga

Cvičením jogy sa vydávame na cestu našim fyzickým telom, návratu k sebe samým. Prináša nám uvedomenie, že vlastníme telo a dušu, v ktorom práve dochádza k nádychu a výdychu a pôsobí naň gravitačné pole, z čoho môže plynúť veľmi jednoduchá ale výstižná definícia cvičenia JOGY – zlúčenie mysle, dychu a tela. To nám prináša kľudnejšiu myseľ, zvyšuje sústredenosť, rovnováhu a harmóniu. Cvičením jogy hľadáme vlastné limity, rozširujeme hranice nášho tela, schopnosť uvoľniť sa a byť sám sebou,odbúravame stres a osvojujeme si opäť pocit harmónie a celistvosti.

Hatha Joga - Slovo Hatha pochádza zo sanskrtského originálu, kde Ha znamená slnko a Tha znamená mesiac. Princíp Hatha jogy sa dá prirovnať protikladom, ktoré sa navzájom dopĺňajú – mužský a ženský princíp, deň a noc, pozitívne a negatívne, yin a yang. V praxi sa Hatha Joga aplikuje na vyrovnanie a harmonizáciu oboch strán ľudského tela a energií v ňom, prostredníctvom rozvíjania rovnakej sily a flexibility. Hatha Joga zahŕňa systém fyzických pozícií (asan), dýchacích a relaxačných techník. Asany sa necvičia v podobe plynulého toku ako to je v Power joge, ale jednotlivo, držia sa dlhšiu dobu, kladie sa dôraz na ich precítenie. Je to na pohľad jemný, no vnútorne veľmi intenzívny spôsob cvičenia. Je ideálnym cvičením pre všetkých, ktorí chcú dosiahnuť dobrý zdravotný stav a flexibilitu, je veľmi účinná na kondíciu svalov, šliach a kĺbov, ako aj na optimalizáciu funkcií telesných, vnútorných orgánov.  

AshtangaJoga

Ashtanga je systém jogových cvičení, ktorý pochádza z juhoindického mesta Mysore. Je to tradičná škola jogy známa dynamickým cvičením presne určených pozícií.
Na rozdiel od power jogy, ashtanga joga má tri základné série – základnú, strednú a pokročilú. V každej je presná postupnosť pozícií. Výhodou ashtanga jogy je opakovanie sérií rovnakých cvikov. Séria PrimarySeries, teda úvodná séria cvikov, obsahuje 41 pozícií (ásan), ktoré sa cvičia v rovnakom poradí, takže sa študenti môžu poradie relatívne ľahko naučiť a cvičiť sami. Následne sa prechádza na sériu druhú atď. Kto nezvládne prvú sériu, nemôže ísť na druhú, telo sa na ňu musí pripraviť, získať potrebnú ohybnosť a silu.
Pri ashtanga joge sa používa špecifický systém dýchania, tzv. víťazný dych – hlbokým výdychom a nádychom do pľúc - tento hrejivý systém dýchania poháňa náš vnútorný oheň, zvyšuje telesnú teplotu, čistí a zväčšuje kapacitu pľúc. Vďaka intenzívnemu zahrievaniu organizmu sa lepšie odplavujú škodliviny z tela von. Navyše sa pri cvičení používajú tzv. energetické zámky (bandhy – rôzne uzávery vo vnútri tela), čo v kombinácii s intenzívnym potením účinne detoxikuje organizmus, čistí orgány i krv.

Brušné tance s Monou Abir

Vzrušujúci, ženský, tajomný, takéto prívlastky má brušný tanec, ktorý je jedným z najatraktívnejších spôsobov, ako sa starať nielen o svoje telo, ale aj dušu.

Dnes si ho ženy vážia predovšetkým pre jeho pozitívne účinky na zdravie a krásu. Stále väčší počet žien ho tancuje nielen pre zábavu, ale aj pre jeho liečivé účinky. Brušný tanec je založený na jemných pohyboch všetkých častí tela.

Technika tanca spočíva v samostatne sa pohybujúcich častiach tela , izoláciach, ale navzájom nezávisle tvoria jednotu. Techniky sú dané, ale štýl tanca sa mení podľa každej ženy. Tieto pohyby napomáhajú k uvedomeniu si tela.
Viac než ostatné tanečné formy umožňuje každej žene nájsť a vyjadriť svoju vlastnú osobnosť a objaviť svoju individuálnu krásu. Ženy týmto tancom oddávna vyjadrovali svoje hlboké city a svoju jednotu s prírodou.

Brušný tanec nie je obmedzený vekom, postavou a dokonca ani talentom (sú to pohyby vychádzajúce z prapôvodnej energie, s ktorou sa každá žena narodila :)

Power Joga

Powerjoga je cvičenie, ktoré prevzalo z celistvého systému jogy tú časť, ktorá sa zaoberá fyzickým telom a zjednodušila a sprístupnila ju širokej verejnosti. Je obohatená o jednotlivé menej, či viac náročné pozície (ásany), ktoré sa cvičia dynamickejšou formou. Dôležitým prvkom je správne dýchanie, ako aj skĺbenie dychu s pohybom a permanentné spevňovanie centra tela. Je potrebné naučiť sa vnímať svoj dych, nechať ho, aby vás viedol celým cvičením, aby bol plynulý a dal cvičeniu silu a dynamiku.

Postupom času zistíte, že máte silu, že ste viac ohybný a pružný, že sa vám lepšie dýcha a všetko zvládate s kľudom. Cítite sa fit a v pohode. To je hlavný cieľ cvičenia powerjogy. Byť v pohode a v kľude a pri tom mať vytrénované a štíhle telo.

Ciele a účinky jogy a powerjogy:

 • rozvoj flexibility
 • rozvoj sily
 • vyrovnávanie svalových dysbalancií
 • formovanie postavy
 • zvýšenie vitality
 • uvoľnenie chrbtice
 • otvára cestu vnímať seba
 • zlepšenie sústredenia a koncentrácie
 • naučiť relaxovať
GravidJoga

Počas tehotenstva sa nemusíte vzdávať zdravého pohybu. Cvičenie má vplyv na fyzický i psychický stav ženy. Cvičením a relaxáciou možno navodiť a zlepšiť celkové uvoľnenie a schopnosť odpočívať, zvládnuť zvýšené nároky na organizmus v období tehotenstva, zlepšiť kondíciu potrebnú k pôrodu a po pôrode a pomôcť k rýchlejšiemu návratu k pôvodnej postave. Cvičenie je vhodné po celú dobu tehotenstva a je vždy lepšie začať aj neskôr, než vôbec. Samozrejme, vždy záleží na vašom zdravotnom stave a vášho bábätka, preto všetky pohybové aktivity prekonzultujte s lekárom.

 
 

 

Cvičenia pre deti

Pravidelný pohyb zlepší náladu vášho dieťatka, podporuje jeho imunitu a tvorbu rastového hormónu. Správny rast je zrkadlom jeho zdravia. Detičky si postupne zvykajú na kolektív, sú rozdelené podľa veku a aktuálnych pohybových schopností.
DO-RE-MI (od 1,5 - 3 rokov) a (3 a viac rokov)

Predstavte si priestor pre Vás a Vaše dieťa, batoľa, alebo predškoláka, kde sú nádherné zvuky, zaujímavé pohyby, hudobné nástroje na ktorých budú sami hrať! Vaše dieťa bude hudbu milovať! Lekcie sú vedené neformálnou hravou formou, ktorá však zahŕňa všetky aspekty podporujúce rozvoj rytmiky, melodiky a prehlbovania vzťahu k hudbe. Profesionálny hudobní pedagógovia, ktorí využívajú hudobné nástroje k výuke sa podelia o svoje skúsenosti každý týždeň prostredníctvom tematických lekcií, na ktorých budeme podporovať hudobný rozvoj Vášho dieťatka. To pomáha deťom uvedomiť si, že hudba nie je len počúvanie z CD, ale že si môžu hudbu aktívne tvoriť práve tu. Hodina je rovnako zábavná aj pre rodičov. Aktívna účasť rodičov je zásadná a každý týždeň sa objavia zábavné spôsoby hrania “na hudbu” so svojím dieťatkom.

Kurz vedie Mgr. Karin Hoffmanová, vš. kvalifikovaný pedagóg, v súčastnosti pracuje v ZUŠ L.Árvaya v Žiline ako pedagóg hry na klavír a korepetítor baletu v tanečnom odbore. Dlhoročné skúsenosti, prax v obore a štúdium muzikoterapie zabezpečujú kvalitnú náplň a metodicky cielený obsah lekcií.


 


 


 

Baby Gym (od 6 mesiacov - 3 rokov)

Využívame pohyb a hudbu k vhodnej stimulácii psychomotorického rozvoja detí. Vďaka rôznym hravým aktivitám a rozličným druhom pomôcok deti skúšajú rozličné spôsoby pohybu, ktoré zlepšujú ich motorické schopnosti, stimulujú všetky zmysly, pomáhajú budovať ich prvé sociálne schopnosti a sú lepšie pripravené na nové, zložitejšie výzvy. A vy sa spolu s nimi môžete radovať z ich úspechov a odmeňovať ich širokým úsmevom a láskyplným objatím.

 • pozorujeme a stimulujeme pohybové schopnosti dieťatka, ktorými su deti prirodzene vybavebé
 • podporujeme správny psychomotorický vývin
 • posilovanie pohybového aparátu
 • prehĺbenie vzťahu medzi matkou a dieťatkom
 • pozitívny sociálny vývoj v rannom veku dieťatka

Kurzy Baby Gym vedú certifikované lektorky:

Bc. Eva Szoke - fyzioterapeut

Joga pre deti

Hodiny jogy sú mixom hry, imitácie, rozprávania, cvičenia, príbehov ale aj behania a šantenia s trochou kriku a priestoru pre prejavenie emócií.

Formou hry, aktívneho pohybu a cvičení s využitím rôznym aktivít a pomôcok (hračky, hudba, tanec, rozprávky, básničky,...) sa zameriame na stimuláciu a zlepšenie psychomotorickych zručnosti a schopnosti dieťaťa, stimuláciu zmyslov a zmyslový vývoj a budovanie sociálnej a emocionálnej inteligencie.

Pohyb je pre deti prirodzený, preto v priebehu hodiny budeme s menšími deťmi behať, skákať, dbať na prirodzené vývojové fázy ako je napr. lezenie, premieňať sa na zvieratká, pracovať s hlasom, sprevádzať sa príbehmi, básničkami a rozprávkami, motivovať deti pomocou obrázkov a iných pomôcok, ktoré pomáhajú rozvíjať a formovať vizuálne vnímanie. 

Vy sa môžte spolu s nimi smiať, radovať a aj hrať, tešiť sa z ich rastu, napredovania a rozvoja. Rodič môže stráviť s dieťatkom plnohodnotný čas počas spoločných aktivít. 

Počas kurzu sa chceme tiež zamerať na rozvoj samostatnosti dieťaťa, aby sa cítilo prijemne a bezpečne v skupine iných deti aj bez prítomnosti rodiča.

 Hodiny jogy pre deti sa odlišujú od hodín pre dospelých. V systéme detskej jogy ide o nastavenie rovnováhy medzi spontánnym chovaním detí a koncepciou hodiny. Jogové pozície cvičíme s deťmi dynamicky, bez výdrží a vždy sa prispôsobujeme ich veku a schopnostiam. Detská joga má byť v prvom rade zábavou a prinášať radosť všetkým. Nie je súťaživá alebo zameraná na výkon. Dôraz sa kladie na aby bolo dieťa samé sebou a mohlo prejaviť svoj potenciál ktorý mu pomôžeme rozvíjať. 

Joga prináša deťom harmóniu, radosť, pomáha rozvijať zdravého sebavedomie, učí deti lepšie vnímať svoje telo, pracovať s ním, rešpektovať sámeho seba a svoje okolie. Živé deti ukľudní a menej aktívne naopak povzbudí k činnosti. Naučí deti odpočívať, rozvíja fantáziu a zvládať emocionálne situácie.

KURZ sa bude konať každý pondelok od 19.9.2016 a bude rozdelený do 2 skupín / deti budú rozdelené na základe záujmu rodičov, podľa veku a psychomotorického vývoja /, veková štruktúra 1,5 - 3 roky

ČAS :   9.10 - 10.10 hod  a  10.20 - 11.20 hod

CENA : 45 € na 10 týždňov

Kurz vedie Saška Cakyová

Sasha je inštruktorkou jogy som  a má skúsenosti s vedenim hodiny jogy pre deti. Je absolventkou Pedagogickej fakulty v BA. V UK pracovala s deťmi predškolskeho veku a neskôr s autistických deti a deti so špecifickými potrebami. V roku 2014 začala pracovať v MŠ kde v rámci popoludňajších aktivít s deťmi začala cvičiť obrazkovu jogu. Neskôr prišla možnosť viesť hodiny detskej jogy v Shanti Centre v Žiline, kde tiež viedla aktivity s deťmi a mamičkami pod názvom Tvorivé hranie bez hračiek.
Hodiny jogy sú mixom hry, imitácie, rozprávania, cvičenia, príbehov ale aj behania a šantenia s trochou kriku a priestoru pre prejavenie emócií.

 

 


 
 
Navigácia      Úvod  |  O nás  |  Workshopy  |  Rezervácie / Rozvrh  |  Druhy cvičení  |  Cenník  |  Fotogaléria  |  Naši partneri  |  Inštruktori  |  Kontakt