* pndelok: 16:30 – 17:45 * od 12. septembra/10 týždňov
* Cena kurzu: 75 €
* Lektor: Eva Marková

Na ucelený kurz je potrebné sa vopred prihlásiť.

 

Info:

Kurz je určený pre začiatočníkov, ak s Jogou nemáte žiadne skúsenosti, ale aj pre tých ktorí majú chuť si svoje vedomosti prehĺbiť.
Budeme sa venovať základom Jogy a dychovým cvičeniam. Naučíme sa pozdrav slnka A, B, vysvetlíme si bezpečné prevedenie základných pozícií.

Budeme pomocou rôznych druhov pohybu hlbšie vnímať 

* naše telo, aby bolo silné a zároveň flexibilné, aby sme sa aj pri záťaži vedeli vnútorne uvoľniť

* zároveň našu myseľ, aby bola pokojná, jasná a zároveň tvorivá

* všímavosť – mindfulness – našu myseľ – pozornosť – budeme neustále zameriavať k Sebe – do svojho tela – a všímať si a pozorovať naše pocity a emócie

* svoje hranice, nie len fyzické, ale aj mentálne – nauíme sa rozpoznať vzorce a presvedčenia podľa ktorých žijeme a budeme mať možnosť ich meniť a nahradiť, s citom a rešpektom voči Sebe čo v konečnom dôsledku ovplyvní mnohé oblasti našeho života

* postupne prehĺbime spoenie sami so Sebou, svojim telom a dušou 

Hodiny sú zostavené tak že jednotlivé cviky

** posilňujú, spevňujú a naťahujú svaly celého tela
** vyrovnanie disbalancíí v tele
** zlepšujú tak psychickú, ako aj fyzickú kondíciu človeka.
** súmerne rozvíjajú celý svalový korzet
** majú veľmi dobré účinky na kĺby, kostru, kardiovaskulárny a dýchací systém,
** zlepšujú svalový tonus tela a redukujú tukové zásoby.


Cvičenie je zamerané na:
** uvedomenie si vlastného tela, pohybu a nášho vzťahu k sebe samým
** správne dýchanie ako aj skĺbenie dychu s pohybom
** je vhodnou prevenciou bolestí chrbta spôsobenou nesprávnym držaním tela, zlými pohybovými návykmi, jednostranným zaťažením
** odbúravanie stresu a napätia – skľudnenie mysle

** dosahovanie rovnováhy – harmónie tela a mysle
„Na začiatku všetkého je kľud, pokoj. Z neho vychádza všetok pohyb a všetky prejavy života.“