* od 26.februára
* 10 týždňov
* Streda: 19:15 – 20:30
* Cena: 60 € / 6,50 €
* Lektor: Eva Marková

Ak je na prebiehajúcom kurze voľné miesto, je možný aj jednorazový vstup. V takomto prípade je tiež potrebná rezervácia Vášho miesta.

O kurze:

V kurze JOGA a vedomý pohyb budeme spájať všetky moje poznatky z Jogy, PowerJogy, Yin Jogy, Kraniosakrálnej terapie, Dychové techniky, Continuum movement, Play Fight, Dance and movement terapie a rôzne iné.
Naučíme sa pomocou rôznych druhov pohybu hlbšie vnímať naše telo, postupne budeme prehlbovať spojenie s ním, budeme rešpektovať jeho aktuálne možnosti, naučíme sa že cez telo sa dajú pochopiť, zmeniť a ovplyvniť mnohé oblasti v našom živote.

Vydáme sa spolu na CESTU k rozvoju

** tela, ktoré je silné a zároveň flexibilné, vyvážené a plné energie,
** mysle, ktorá je pokojná, jasná a zároveň tvorivá a dynamická
** ducha, ktorý je pozitívne naladený, pokojný a zároveň odolný.