* Piatok/Sobota/Nedeľa
* Cena: 90 €
* Lektor: Martin Ďuriš
O workshope:
Srdečne Ťa pozývame do pohybovo-meditačného laboratória, kde budeme skúmať anatómiu tela cez fasciálne dráhy pomocou princípov Anatomy Trains. 
Veľmi profesionálne spravených materiálov o anatómii človeka od majstra emobodimentu, Toma Myersa. Princípy pozerania sa na ľudské telo, s ktorými Tom Myers v dnešnej dobe úžasne pracuje, nie sú však nové. Pracoval s nimi už nadšenec a študent ľudskej anatómie – Leonardo da Vinci, ale aj praktikanti bojových umení, Grécki „moveri“ a verím, že aj mnoho iných kultúr sveta. Len to nazývali každý po svojom a každý v tom mohol mať iný zámer a využitie praxe. Našim spoločným zámerom bude stelesnená meditačná prax.
Počas tohto workshopu sa naučíš to, ako môžeš vo svojom tele podporiť percepciu spoluprepojenosti a celku. Takéto hlbšie stelesnené vnímanie vlastného tela môže v Tebe podporiť pokojnú myseľ a zmysel pre prítomný okamžik. Prirodzenú schopnosť udržať sa vo svojej meditačnej praxi aj počas bežných dní.

Postupne budeme kombinovať lineárne pohyby s viac fraktálnymi pohybmi, ktoré môžeme nájsť v pohyboch vody. Precítenie hlbších, neskôr až tých najjemnejších vnútorných pohybov tela, v nás môže prebudiť vzťah s našou pradávnou esenciou života, s liečivou inteligenciou vesmíru. Tieto vnútorné oceanické pohyby podporujú schopnosť sústrediť sa celým svojím srdcom na to, čo práve Je. Môžeme tak podporiť schopnosť bytia so svojím vlastným telom s pôžitkom a hlbšou zvedavosťou. Čo prirodzene zvyšuje našu silu a vitalitu. Zároveň v sebe rozvíjame zenovú hravú myseľ neustáleho začiatočníka a postupne v sebe prehlbujeme výživný pocit bytia v prítomnosti.

Témy:
– fascie a ich mikropohyb
– rôzne formy liečivého dotyku
– Anatomy Trains – myofasciálne dráhy
– kraniosakrálna-biodynamika
– sebaspoznávajúci interaktívny pohyb
– vipassana meditácia
Piatok: 17:00-21:00
Sobota: 9:00 – 18:00
Nedeľa: 9:00 – 17:00
O lektorovi:
Martin Ďuriš je pohybovo-somatický terapeut a lektor, ktorý sa špecializuje na integrálnu holotropnú prax a vedomú pohybovo-somatickú prácu, ako nástroj pre hlbšie seba-spoznávanie a rozvoj. Úprimne ho zaujíma téma zdravia ako taká, v jeho mnohých podobách. Vo Veľkej Británii študoval Health & Physical Activity Foundation Degree. Tento smer je zameraný na “health promotion”. Základnou témou je rozvoj jedinca a komunity cez fyzickú aktivitu a umenie. Táto téma ostáva aj naďalej jeho hlavným zámerom a predmetom ďalšieho štúdia.
Základ jeho práce tvorí integrálna jogová terapia, ktorú vyštudoval pod vedením Dr.Ganesha Mohana a Dr. Güntera Niessena, ktorí efektívne prepájajú múdrosť odkazu jogy a užitočné poznatky modernej medicíny. Jeho život a spôsob práce veľmi ovplyvňujú prístupy k telu a vedomiu človeka, ktoré pochádzajú z rôznych tradícií múdrosti, bojových umení a šamanizmu. Tieto princípy môžeme nájsť aj v modernej medicíne, osteopatii, či súčasných pohybovo-somatických terapeutických smeroch. Zjednocujúci princíp, ktorý spája to prastaré, s tým súčasným, je pohyb vody, dotyk, frekvencia a rešpekt voči sile Vnútorného Liečiteľa, ktorú ma k dispozícii každý z nás. A práve tieto princípy, tvoria základ Martinovej práce.
Martin je facilitátorom holotropného dýchania a integrálnej holotropnej terapie. Grof Transpersonal Training je zameraný na transpersonálnu psychológiu, zmenené stavy vedomia, hlbšiu prácu s telom a vedomím. Veľkou inšpiráciou je pre neho aj naďalej proces orientovaná práca a nasledovanie živosti Poľa. Martin pristupuje ku klientom celostným prístupom, kde logicky a citlivo spája poznatky a princípy z rôznych smerov východu a západu, ktoré podporujú zdravie človeka a komunity.