* Štvrtok: 18:45 –  20:00
* Cena: 6 €
* Lektor kurzu : Martina Gajdošová

 

 

O hodine:
Yin ako nehybná, stabilná zložka. Na hodinách sa tentokrát viac zameriame na yinový aspekt pozícií, ostaneme v nich dlhšiu dobu a prirodzene prehĺbime liečivý účinok asán.
Spolu si vyskúšame
  • ako prísť do pozície vedome, s úctou k nášmu telu
  • v dlhšej nehybnosti a tichu sledovať dych a tým obrátiť pozornosť hlbšie dovnútra
  • ako uvolniť naše kĺby, šlachy, orgány pomocou jednoduchých pozícií
  • zistíme kde máme naše hranice komfortu
  • ako možno aj cez pozície budovať vnímavosť a trpezlivosť
  • zažiť možno hlbší stav uvoľnenia ako na bežných hodinách jógy
Pozornosť obrátime aj meditačné a relaxačné techniky, budeme skúmať ich pôsobenie, benefity. Všetko, čo zažijeme na hodinách bude smerovať k tomu aby sme si získané poznatky a kvality osvojili a využívali ďalej aj mimo hodín strávených na karimatke.