* od 9. septembra
* 8 týždňov
* Streda: 16:30 – 17:45
* Cena: 56 € / 7 €
* Lektor: Zuzana Bisáková

Ak je na prebiehajúcom kurze voľné miesto, je možný aj jednorazový vstup. V takomto prípade je tiež potrebná rezervácia Vášho miesta.

 

O kurze:
 

Praktizovaním JOGY tak ako to chápem a vnímam ja, sa učíme prepájať svoje telo, myseľ a dych. Využívame dych, ako nástroj uvedomia si seba samého. 

Nejde len o fyzické cvičenie, perfektné dosiahnutie pozícií.  Utišuje našu večne zaneprázdnenú myseľ a učí nás prevziať za seba zodpovednosť. Nedávať zodpovednosť za svoje životy a rozhodnutia iným. Byť strojcami svojich životov a napĺňať ich význam.  Učí nás rozvíjať naše silné stránky, vyzdvihovať a posilňovať to, čo v nás je.

JOGA nás učí

* precítiť svoje telo, svoje pocity, aby sme sa lepšie poznali, chápali a navnímali aj tie najjemnejšie zmeny a vedeli na ne reagovať

* zvyšuje celkovú zdatnosť organizmu a ozdravuje ho

* naťahujeme každý sval,  ponárame sa hlbšie do podstaty nášho bytia, vďaka krátkej meditácii a dychovému cvičeniu, ktoré sú súčasťou praktikovania jogy.

* čím sú pohyby jemnejšie, pomalšie, vedomejšie, efekt z praktikovania je hlbší a silnejší.

Keďže je každý človek jedinečný a výnimočný, so svojimi možnosťami a obmedzeniami, pozície (asany) sa prispôsobujú človeku, nie človek pozícií. Každý si v praxi vie nájsť to, čo práve potrebuje.
Na tomto kurze Hatha JOGY využívam aj skúsenosti a vedomosti z absolvovaného kurzu GONG BATH – terapia zvukom a vibrácie.