* Streda: 27. marca * 18:00 – 20:00 hod.
* Cena: 15 €
* Lektor: Gabriela Sagálová

Otvorenie SRDCA – Veľkonočné STÍŠENIE

Na stretnutí si pripomenieme význam VEĽKEJ NOCI a dozvieme sa ako sa Vieme iným spôsobom naladiť na tieto dni a vnímať v Nich a Spoznať ich význam. 

Srdečne pozývame na pravidelné stretnutia, ktoré sa konajú každý mesiac pri MALÝCH – veľkých TÉMACH.

Na stretnutiach rozoberáme rôzne témy ktoré sa týkajú nášho SebaRozvoja, témy ktoré nám pomáhajú spoznať samých seba, ktoré nám ukazujú iný uhol pohľadu na náš život, naše vzťahy, na akékoľvek malé – veľké témy, ktoré v živote riešime.
Na stretnutí si povieme viac o aktuálnej téme ako aj pozdieľame praktické rady a nástroje ktoré nám môžu uľahčiť pochopenie, prijatie prípadne zmenu nášho pohľadu na danú tému na všetkých úrovniach – na úrovni mysle, fyzickej aj duchovnej.

Tešíme sa na Vás spolu s Gabikou