KEDY: 4. októbra 2020
ČAS: 17:00 – 20:30
CENA: 20 € 
LEKTOR: Barbora Sihelská
O workshope:

Ženská mesačná chyža je miesto, kde sa ženy pravidelne stretávajú, aby sa mohli vzájomne podporiť, načerpať energiu a zároveň si oddýchnuť, spočinúť so sebou samou pri meditácii, obyčajných ženských rozhovoroch, tanci, speve, … Podľa tradície tieto stretnutia prebiehajú počas mesačného krvácania, čiže väčšinou okolo splnu alebo novu. My v ALME otvárame mesačnú chyžu symbolicky každý mesiac na spln, a vstúpiť môže KAŽDÁ žena bez ohľadu na to, či menštruuje, alebo nie, či je v alebo po prechode, či čaká bábätko, či ju trápia gynekologické ťažkosti, či je mladou dievčinou, matkou, bezdetnou ženou, alebo babičkou…

Počas jesenných mesiacov bude ženská mesačná chyža otvorená 4.10, 1.11, 29.11 a 30.12
Počas letného obdobia bolo našou témou pozorovanie a ladenie sa na svoj cyklus – tvorenie cyklickej mapy.

Októbrová chyža bude venovaná dokončovaniu SEBApozorovania a pozorovania svojej cyklickosti. Vytvorením mesačných hodín na základe vlastných skúseností po dobu niekoľkých mesiacov sa nielen zreteľne ukáže cyklická povaha ženinej osobnosti, ale jej to tiež umožní uchopiť ju rozumovo a prežiť si pravdivosť a opodstatnenosť rytmov vo svojom živote." M. Gray

Novembrová – Dušičková chyža bude útočiskom pre ženy, ktoré pocítia volanie na obrad – Rituál rozlúčenia sa s nenarodeným dieťatkom – tento obrad môže pomôcť spracovať prípadné pocity viny, spracovať silnú emocionálnu bolesť ženy a jej pripútanosť k bolesti z minulosti, pochopiť lekciu, ktorú táto udalosť priniesla, rozdeliť váhu rozhodnutia o prerušení tehotenstva medzi partnerov, zrovnať si vzťah s
dušičkou-návštevníčkou a potvrdiť jej miesto vo svojom srdci, rozlúčiť sa a nechať dušu odísť…
„Vďaka prechodovým rituálom a predávaniu učenia je Odkaz Ženstva pevne zakorenený v srdci i mysli budúcich generácií. Potom je možné vyliečiť staré rodinné vzorce i planetárnu nerovnováhu.“ (J. Sams)

..a to je cieľom Ženskej mesačnej chyže..