* Piatok: 9. júna * 18:00 – 21:00 hod.
* Cena: 15 €
* Lektor: Dominika Dejzoová
Info:
Ajurvéda je veda o živote, najstarší zachovaný systém liečenia na Zemi, z ktorého vzišli všetky ostatné medicínske systémy.
Astrológia je náuka o náznakoch. Poznanie, ktoré nie je hmotné a zmerateľné. I tak však dokáže naše životy v mnohom ovplyvniť a zlepšiť tak ich kvalitu.
Obzvlášť komplexné je spojenie týchto dvoch starých hinduistických véd.
Prepojíme jemnohmotné a hrubohmotné, nazrieme do života z perspektívy hviezd a Zeme.
Ajurvéda pracuje s piatimi prírodnými elementami (oheň, voda, vietor, zem a éter). Tieto elementy sú v každom z nás a podľa ich pomeru tvoria telesné konštitúcie- dóše:
VÁTA (vietor+éter), PITTA (oheň+voda) a KAPHA (zem+voda).

Všetky tri má každý z nás vo svojom tele, no zastúpené v inom, jedinečnom pomere, s ktorým sa rodíme. Počas nášho života sa rôznymi vplyvmi rovnováha dóší narúša, mení sa ich pomer a vtedy vznikajú disharmónie, choroby či nekomfort. Ajurvéda túto disharmóniu rieši kompenzáciou. Jej snahou je čo najviac sa priblížiť pomeru dóš pri narodení. Vysvelíme si, ako môžeme zlepšiť kvalitu života, prinavrátiť a udržať zdravie pomocou stravy a uvedomenia, no zameriame sa predovšetkým na stravovanie detí.

Dozviete sa:
– princíp piatich elementov
– aké konštitučné typy tvoria jednotlivé elementy
– ako naše telo reaguje na dennú dobu a ročné obdobie
– ako jednotlivé potraviny vplývajú na organizmus
– ako pomocou stravy zharmonizovať zdravotný problém
– ako všetkými týmito informáciami pomôcť deťom so zdravým rastom a vývinom, ako predísť detským chorobám, alebo ako odstrániť ich príčiny
Védska astrológia nám v mape života ukáže karmické posolstvo, ktoré si

prinášame z minulosti, našu fyzickú, mentálnu a emocionálnu výbavu, s ktorou sme sa narodili. Nasmeruje nás na správnu cestu, pomôže nám obísť prekážky a vyrovnať sa s udalosťami, ktoré sú neovplyvniteľné a nemenné s čo najmenšími následkami. Osvetlí matkám cestu ich dieťatka na tomto svete, pomôže im so správnym pochopením rodiaceho detského ega bez toho, aby ublížili jeho emocionálnemu telu. Taktiež ženám, ktoré sa márne matkami stať túžia, pomôže s uvedomením, prečo sa im konkrétne veci dejú a ako môžu túto situáciu zvrátiť.

Na stretnutí vám chceme pár slovami:
– predstaviť védsku astrológiu a jej význam – objasniť rozdiel medzi védskou a západnou astrológiou
– vysvetliť dôležitosť ascendentu siderický zverokruh
– priblížiť rozdelenie kozmického priestoru na astrologické domy
– vyložiť čo-to o planétach a ich vplyvoch
– oboznámiť vás s karmickou osou Rahu – Ketu
– rozobrať vplyv tohto karmického pôsobenia na život malého človiečika
Toto všetko si ukážeme aj prakticky, priamo v natálnej mape, spolu s posúdením súvislostí v grafe narodenia.
Piatim z vás ponúkame v oblasti astrológie za cenu vytvorenú špeciálne pre Almu, 20,- € na osobu:
– Osobný graf narodenia, váš ascendent a vypracovanie charakteristiky osobnosti podľa požiadavky – vašej alebo vášho dieťaťa
Piatim záujemcom taktiež za špeciálnu cenu 25,- € na osobu:
– Ajurvédsku diagnostiku, podľa ktorej nastavíme stravovanie vám alebo vášmu dieťaťu a zharmonizujeme zdravotný stav.
Sme radi, že vám môžeme odovzdať stáročné posolstvo spečatené múdrosťou indických učencov a tešíme sa na stretnutie s vami.