* Nedeľa: 16. októbra * 9:00 – 18:00
* Cena: 65 €
* Lektor: Gabriela Sagálová
Info:

Srdečne pozývame na celodňové stretnutie pri MALÝCH – veľkých TÉMACH.

* MERANIE – základná téma seminára

„Meranie“ nám môže pomôcť pri rozhodovaní sa v živote tak, aby sme boli v súlade s cestou svojej duše. Pomáha nám so správnym výberom – či už potravín, liečiv, bylín, pri nasmerovaní v dôležitých životných udalostiach, ako aj pri kultivovaní schopnosti pochopenia, prijatia alebo zmeny pohľadu na danú tému.
Techniky, návody a nástroje merania nás priblížia k telu, srdcu a duši tak, aby rozhodnutia boli v náš prospech a mohli sme žiť v rovnováhe.

* MERANIE BYLINIEK
Ako si viem pomocou merania zistiť čo moje telo práve potrebuje a ktorá bylinka je pre mňa vhodná. Zároveň si viem vymerať ktorý prvok alebo element z bylinky je pre mňa vhodný a ako si ju mám spracovať a pripraviť aby som z nej vyťažila maximum. 

* HOMEOPATIA
Vnikneme do tajov homeopatie a vysvetlíme si ako pracuje, aké sú jej mechanizmy. Povieme si ako si vyskladať základnú domácu homeopatickú lekárničku a vysvetlíme základné súvislosti na použitie daných liekov.
– úvod do homeopatie
– Heringové zákony
– rozdelenie liekov podľa ríše a v čom sa odlišujú (minerálne, rastlinné, živočíšne…)
– základná domáca lekárnička