* Utorok: 8:30 – 10:30 hod.
* Cena: 10 €
* Lektor: Martin Ďuriš
Info:

Meditácia v interakcii, holotropný tanec a kranio

Počas týchto dvojhodinoviek budeme skúmať základné princípy reality cez rôzne techniky:

* Budeme pracovať s rôznymi rytmami a vektormi pohybu.

* Linearitou, fraktálnym pohybom, chaosom ale aj tichom.

* S fluiditou, reakčným časom, ale aj zastavením sa.

* Budeme kombinovať učenie sa precízneho vnímania tela, kostí, myofasciálnych meridiánov, tekutinového tela, s voľnými interaktívnymi pohybovými hrami.

* Budeme môcť aplikovať naučené rytmy, vektory a rôzne druhy sily a jemnosti.

* Budeme rozvíjať našu vlastnú kreativitu a budovať schopnosť vzájomne komunikovať. Neverbálne. A potom aj verbálne. Viac prítomne, „mindfulnessovo“.

Hlavným zámerom tejto praxe je podporiť v sebe meditatívnu myseľ, objavovať nové prepojenia, skryté súvislosti a dimenzie bytia. Rozvíjať životnú kreativitu a adaptabilitu. V neposlednom rade sa pozrieme na to, kde moc ulietame, držíme, alebo tlačíme. Našim spoločným zámerom bude podporiť jeden druhého pri harmonizovaní vlastných polaritných energií a podporiť sa v našej fyzickej a duševnej evolúcii.