* Streda: 17:00 hod.
* Cena: 15 €
* Lektor: Soňa Buckulčíková
Info:
Oči, oči moje oči, čo mám s vami robiť?
Zrak je jeden z najdôležitejších zmyslových orgánov, paradoxne mu však venujeme minimum pozornosti. Oči, ktoré nás spájajú s okolitým svetom, často zostávajú zabudnuté a až zhoršujúce sa videnie im prinavracia našu pozornosť.
A teda otázka: „ Oči, oči moje oči, čo mám s vami robiť?“ je dnes veľmi aktuálna.
O tom, ako „cvičiť“ s očami, ako im dopriať oddych, ako rozvíjať „videnie“, ale aj ako vnímať vnútorný zrak sa spoločne naučíme v novom kurze.

Kurz je zameraný predovšetkým na posilnenie zraku. Pozostáva zo série jednoduchých cvikov a aktivít v „správnom“ naladení, ktoré vedú k uvoľneniu kŕča v oku a očnom okolí.

Budeme precvičovať:
* Očnú gymnastiku – jemné cvičenia s očami, ktoré zlepšujú prácu očných svalov
* Kĺbovú gymnastiku – jednoduché cvičenia zamerané na rozvoj ohybnosti celého tela a správneho držania tela
* Cvičenia v predstavách – rozvíjanie vnútorného zraku, ktorý významne napomáha koncentrácii
* Palming a relaxáciu – metóda palming prináša relaxáciu očiam, často býva spojený s celkovou relaxáciou

V príjemnej atmosfére prebieha „nácvik“ základných cvikov a vždy je pridaná rozširujúca 
aktivita. Pravidelné cvičenie (aj doma) vedie k posilneniu zraku, zlepšeniu nálady aj celkového zdravia. Nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky.
Ak máte chuť, príďte si spoločne „zagúľať“ očami, poohýbať sa, objaviť svet predstáv a relaxácie, srdečne Vás pozýva Soňa.