* Pondelok: 18:00 – 19:15
* Cena : 7
* Lektor : Janka Sukeníková
O hodine:

Lekcia JOGY sa začína stíšením sa, napojením sa na dych, relaxáciou a vedomými technikami dýchania. Pokračuje dynamickejšou rozcvičkou, ktorú vystrieda postupné budovanie pozícií jednej po druhej. Jemný tok je pre tých, ktorí by chceli s jogou začať, či majú radi pokojnejšie lekcie. Táto lekcia zahŕňa plynulé sekvencie na zahriatie tela, ako aj pomalší prechod k statickým pozíciám zameraným na silu, rovnováhu, či flexibilitu. Ukončená je relaxáciou v ľahu, s použitím harmonizačných hudobných nástrojov na prehĺbenie celkového uvoľnenia.