* Streda: 18:00 –  19:15
* Cena: 7 €
* Lektor : Martina Gajdošová
O hodine:
Hodina je vhodná aj pre začiatočníkov ale aj mierne pokročilých
Pozornosť obrátime pomocou Hatha JOGY k sebe a okrem jogových pozícií využívame aj meditačné a relaxačné techniky, budeme skúmať ich pôsobenie na naše telo a ich benefity.
Všetko, čo zažijeme na hodinách bude smerovať k tomu aby sme si získané poznatky a kvality osvojili a využívali ďalej aj mimo hodín strávených na karimatke. Na hodinách sa taktiež občas zameriame na yinový aspekt pozícií, ostaneme v nich dlhšiu dobu a prirodzene prehĺbime liečivý účinok asán.
Spolu si vyskúšame
  • ako prísť do pozície vedome, s úctou k nášmu telu
  • v dlhšej nehybnosti a tichu sledovať dych a tým obrátiť pozornosť hlbšie dovnútra
  • ako uvolniť naše kĺby, šlachy, orgány pomocou jednoduchých pozícií
  • zistíme kde máme naše hranice komfortu
  • ako možno aj cez pozície budovať vnímavosť a trpezlivosť
  • zažiť možno hlbší stav uvoľnenia ako na bežných hodinách jógy