* pndelok: 18:10 – 19:25
* Cena lekcie: 8 €
* Lektor: Janka Sukeníková

 

Info:
Na hodinách sa zameriame na správne prevedenie pozícii, tak, aby boli pre nás prospešné a bezpečné. Dôraz je kladený aj na dychové techniky, ktoré sú veľmi dôležitým elementom nielen počas celej lekcie, ale samozrejme aj počas celého nášho života.
Aktivujeme vnútorného pozorovateľa, upriamime pozornosť na seba. Vďaka pravidelnej praxi sa učíme navrátiť do svojho vnútra, k Sebe, počúvame sa. Integrovaním techník, ktoré sa učíme počas jednotlivých lekcií jogy si skvalitňujeme život na všetkých úrovniach. Vysvetlíme si v súvislostiach, ako môžeme jogu v bežnom živote vnímať. Tým, že jogové cvičenie pôsobí komplexne na každú bytosť môžeme pozorovať zmeny na svojom prežívaní, vo svojom živote, v rozhodnutiach, vo vnímaní reality, vo vnímaní seba.
Súčasťou lekcie je aj relaxácia a oddych, na načerpanie sily, na vnímanie vnútorných procesov a prežívania, na spojenie sa so sebou a s prítomným okamihom takým, aký je. Prehĺbime komunikáciu so Sebou a budujeme láskyplný vzťah. Vnímame svoju dušu, započúvame sa do nej a zistíme, ako to naozaj máme a čo potrebujeme. Učíme sa trpezlivosti, láskavosti, spomaleniu a jasnosti. Na hlboké uvoľnenie sú použité aj harmonizačné hudobné nástroje, ktoré nám pomôžu ísť do seba. Doprajme si regeneráciu na tkanivovej a bunkovej úrovni a aktiváciu samoozdravných procesov v našom tele. Nielen počas fyzického cvičenia, ktoré sa mimochodom nedá oddeliť, ale aj počas oddychu, relaxu, počas stíšenia. Počas vedomého otočenia pozornosti tam, kam práve potrebujeme. Do Seba.
Hodiny sú zameraná na:
– celkovú harmonizáciu,
– odbúravanie svalových disbalancií,
– prácu s emóciami,
– budovanie rešpektu voči vlastnému telu,
– vedomé pozorovanie našich potrieb v čase tu a teraz,
– prácu so sebaláskou.