* Pondelok: 19:15 – 21:15 hod.
* Cena: 10 €
* Lektor: Martin Ďuriš

 

O hodine:
V oblasti psoasu sa nachádza centrum nielen fyzického, ale aj energetického tela. Mať uvoľnený, ale aj energiou naplnený psoas nám môže priniesť do života viac odvahy vykročiť za novým, alebo užiť si viac cestu po ktorej kráčame.
Pôsobením vonkajších vplyvov na naše telo a emócie sa môže stať, že v oblasti psoasu telo časom stráca hybnosť a čo je veľmi dôležité spomenúť – citlivosť. Prúdenie tekutín a energie v tele môže byť týmto výrazne obmedzené. Postupne takto vznikajú návyky strachu a odporu. A s týmto, časom vznikajú aj nezdravé pohybové návyky a formovanie celkovej štruktúry tela.
Počas hodín sa nebudeme zaoberať iba konkrétnym svalom, ale aj celou hlbokou myofasciálnou dráhou, ktorou je psoas súčasťou. Línia tkanív, ktorá ovplyvňuje dýchanie, srdce, trávenie, sexualitu, problémy s chrbticou a kĺbami, psychické, či emočné problémy. Pre uvoľnenie psoasu budeme používať rôzne pohybové interakcie, spôsoby vedomého fasciálneho dotyku, zvuku a prácu, ktorá pozýva naše vedomie hlbšie do tela (embodiment). Pozveme do oblasti našej panvy prúdenie, plnosť, radosť, jemnosť a zároveň stabilitu. 
Akýkoľvek pohyb robíme, tanec, beh, či joga, náš pohyb je vždy iniciovaný z nášho ohybného dynamického stredu. Čo dáva nášmu pohybu zmysel a súdržnosť, je kombinácia somatického vnímania, emočného vyjadrenia a vedomého zámeru. A práve toto bude tvoriť základ tohto worshopu. Ak chceme aby náš pohyb bol naozaj plný, celistvý a radostný, je uvedomenie a cítenie psoasu kľúčové.