* Piatok: 19. februára * 17:30 – 19:00 hod.
* Cena: 10 €
* Lektor: Ján Leori Smolík
lnfo:
Jan Leori Smolík, spevák a skladateľ z Karlových Varov, ktorého piesne vychádzajú z podstaty bytia a otvárajú srdce a brány k vlastnej Duši.
Radosť a inšpirácia v hudbe vznikla už počas Jankových teenage rokoch a sprevádza ho celý život.
Väčšina piesní vznikla počas posledných dvoch rokov, kedy cítil ťah viac vyjadriť svoje pocity a hodnoty a zdieľať ich s druhými.
Hudba a spev Jankovi prinášajú radosť a spôsob sebavyjadrenia, texty jeho piesní nesú v sebe jedinečný odkaz, zrozumiteľne a jasne vyjadrujú pocity, vnútornú pravdu a múdrosť uvedomení ktoré prichádzajú z rôznych životných situácií.
Jankov zámer je byť pravdivý, autentický, v láske a úcte sám voči sebe, ako aj k celku a nielen svojim životom ale aj tvorbou inšpirovať druhých.

Jankova pieseň – SRDCERÁJ

Tešíme sa na Vás!