PODMIENKY REZERVÁCIE A STORNA

REZERVAČNÝ SYSTÉM / OSOBNÉ KONTO

Na kurzy, otvorené lekcie a workshopy sa prihlasuje online cez náš rezervačný systém **  ROZVRH/REZERVÁCIE

** KREDIT 

Kredit sa vťahuje na otvorené hodiny – jednorazové vstupy, nevzťahuje sa na workshopy, prednášky, kurzy, koncerty a iné akcie v štúdiu.

Kredit je možné zakúpiť

  • v hotovosti na recepcii ALMA štúdia pred začiatkom lekcie alebo
  • prevodom na účet ALMA štúdia vedeného v Primabanka a.s. Žilina:IBAN SK16 5600 0000 0031 3824 4001

Platnosť kreditu je 6 mesiacov od jeho zakúpenia.

** OTVORENÉ LEKCIE – JEDNORAZOVÉ VSTUPY

Vykonaním rezervácie – prihlásením sa na lekciu – súhlasíte s podmienkami a rezervačným poriadkom Alma štúdia. Po prihlásení na Vami vybranú hodinu sa Vám z Vášho kreditu automaticky odráta vstupné. Zároveň Vám príde potvrdzujúci mail, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie – ako aj link na odhlásenie. (niekedy sa stane že tieto maily sa automaticky zaradia do Reklám – prosím skontrolujte si aj tento priečinok).

Pokiaľ je otvorená lekcia, na ktorú sa chcete registrovať plná, môžete sa na ňu zapísať ako NÁHRADNÍK a v prípade keď sa miesto uvoľní, Vám bude odoslaný potvrdzujúci email alebo sms.

V prípade, že sa nemôžete rezervovanej lekcie zúčastniť, je potrebné sa z nej čo najskôr ODHLÁSIŤ

Odhlásiť sa je možné najneskôr 6 hodín pred začiatkom lekcie, aby Vám bol kredit vrátený. V opačnom prípade budeme registráciu považovať za objednávku, kredit Vám bude odpočítaný a nemáte nárok na jeho vrátenie.

Odhlásenie je možné takým istým spôsobom ako sa na hodinu prihlasujete v rezervačnom systéme – na vybranej hodine nájdete ikonu ODHLÁSIŤ. 

Pokiaľ sa lekcia z akýchkoľvek dôvodov ruší z našej strany, budete včas informovaní a kredit vám bude automaticky vrátený.

ALMA štúdio si vyhradzuje právo zmeny inštruktora.

V prípade akýchkoľvek zdravotných komplikácií je klient povinný poradiť sa o vhodnosti cvičenia s lekárom. Informujte prosím lektorov o Vašich prípadných zdravotných problémoch. Klient prichádza na cvičenie na základe vlastného rozhodnutia v prípade akýchkoľvek ťažkostí pri cvičení, nenesie ALMA štúdio, ani inštruktorky žiadnu zodpovednosť.

** KURZY

Na kurzy sa môžete prihlásiť online cez náš rezervačný systém , alebo mailom na info@almastudio.sk, na t.č. 0948 885 288, prípadne osobne na recepcii ALMA štúdia, Janka Kráľa 7, 010 01 Žilina (oproti Daňovému úradu I).

Prihlásením na kurz a uhradením kurzovného súhlasíte s podmienkami a rezervačným poriadkom Alma štúdia. Po prihlásení sa do kurzu Vám bude automaticky zaslaný potvrdzujúci email, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie. (niekedy sa stane že tieto maily sa automaticky zaraďuju do Reklám – prosím skontrolujte si aj tento priečinok)

Miesto na kurze máte záväzne rezervované až po uhradení celej výšky kurzovného, najneskôr 3 kalendárne dni pred prvou hodinou kurzu.

Kurzovné môžete uhradiť v hotovosti osobne na recepcii ALMA štúdia, alebo na naše číslo účtu vedeného v Prima banka a.s. Žilina IBAN SK16 5600 0000 0031 3824 4001 . Ako variabilný symbol uveďte dátum začatia kurzu (napríklad ak kurz začína 8.1.2023 bude VS: 08012023), do poznámky napíšte Vaše meno aby sme vedeli platbu priradiť.

V prípade, že by ste z akýchkoľvek dôvodov nemohli do kurzu nastúpiť, informujte nás o tom prosím čo najskôr, aby ste neblokovali miesta ostatným záujemcom.

Zaplatené kurzovné nevraciame. V prípade, že zo závažných dôvodov nemôžete navštevovať zaplatený kurz, takúto situáciu vyriešime dohodou o náhrade, resp. Vám ponúkneme inú možnosť čerpania vyplateného kurzovného.

Počas trvania kurzu máte možnosť nahradiť 2 vymeškané – včas odhlásené – hodiny. V prípade, že sa nemôžete hodiny na kurze zúčastniť, je potrebné sa z danej hodiny odhlásiť najneskôr 6 hodín pred začiatkom hodiny v danom dni kedy sa táto hodina koná.

Pokiaľ sa včas odhlásite, máte nárok si vymeškanú hodinu nahradiť kedykoľvek POČAS TRVANIA KURZU. Ak máte nárok na náhradu, táto možnosť vám bude ponúknutá v rezervačnom systéme alebo sa informujte o možnostiach náhrady mailom info@almastudio.sk.  Voľné miesta na náhradu máte možnosť sledovať v rezervačnom systéme, ktorý je na našej webstránke.

Za evidenciu Vami vymeškaných hodín nezodpovedáme, nahrádzate si ich vo vlastnom záujme.

Pokiaľ sa hodina počas kurzu z akýchkoľvek dôvodov ruší z našej strany, budete včas informovaní. V prípade že sa hodina zruší z našej strany, bude kurz predĺžený o túto zrušenú hodinu (nie je potrebné si ju nahrádzať).

Ak je na prebiehajúcom kurze voľné miesto, je možné nastúpiť aj neskôr v priebehu kurzu. Ak si prajete kurz vyskúšať, môžete si zarezervovať jednorazový vstup. V takomto prípade je tiež potrebná rezervácia Vášho miesta.

V prípade akýchkoľvek zdravotných komplikácií je klient povinný poradiť sa o vhodnosti cvičenia s lekárom. Informujte prosím lektorov o Vašich prípadných zdravotných problémoch. Klient prichádza na cvičenie na základe vlastného rozhodnutia v prípade akýchkoľvek ťažkostí pri cvičení, nenesie ALMA štúdio, ani inštruktorky žiadnu zodpovednosť.

ALMA štúdio si vyhradzuje právo zmeny času kurzu, ako aj jeho inštruktora.

Ďakujeme, že naše podmienky akceptujete.

ALMA štúdio pohybu a jogy

** OSOBNÉ KONTO si vytvoríte: 
  • po kliknutí na stránku Rozvrh/Rezervácie sa Vám zobrazí kalendár nášho rezervačného systému – v pravom hornom rohu kliknete na ikonku PRIHLÁSIŤ
  • následne treba kliknúť na ikonku VYTVORIŤ ÚČET
  • po rozkliknutí zadajte všetky potrebné údaje
  • zadajte Vaše nové heslo a po dokončení sa prihlásite do Vášho osobného konta
  • váš účet sa aktivuje a kedykoľvek sa do neho môžete opäť prihlásiť, alebo ostať prihlásení (pri ďalších prihláseniach už zadáte len mail a heslo)
  • pri Vašom mene vždy uvidíte aktuálnu výšku kreditu
  • po prihlásení sa Vám zobrazia Vaše aktuálne rezervácie, aj všetky uplynulé rezervácie ako aj info o kredite