PODMIENKY REZERVÁCIE A STORNA

REZERVAČNÝ SYSTÉM / OSOBNÉ KONTO

Na kurzy, ako aj otvorené lekcie sa môžete prihlásiť online cez náš rezervačný systém priamo na našej webstránke vsekcii  

ROZVRH/REZERVÁCIE

OSOBNÉ KONTO si vytvoríte: 
  • po kliknutí na Rozvrh/Rezervácie v pravom hornom rohu kliknete na ikonku PRIHLÁSIŤ,
  • následne treba kliknúť na ikonku VYTVORIŤ ÚČET
  • zadajte všetky potrebné údaje
  • zadajte heslo a po dokončení sa prihlásite do Vášho osobného konta
  • váš účet sa aktivuje a kedykoľvek sa do neho môžete opäť prihlásiť, alebo ostať prihlásení (pri ďalších prihláseniach už zadáte len mail a heslo)
  • pri Vašom mene vždy uvidíte aktuálnu výšku kreditu
  • po prihlásení sa Vám zobrazia Vaše aktuálne rezervácie, aj všetky uplynulé rezervácie ako aj info o kredite
KURZY

Na kurzy sa môžete prihlásiť online cez náš rezervačný systém , alebo mailom na info@almastusio.sk, na t.č. 0948 885 288, prípadne osobne na recepcii ALMA štúdia, Janka Kráľa 7, 010 01 Žilina (oproti Daňovému úradu I).

Po prihlásení sa do kurzu Vám bude automaticky zaslaný potvrdzujúci email, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie. (niekedy sa stane že tieto maily sa automaticky zaraďuju do REKLAM)

Miesto na kurze máte záväzne rezervované až po uhradení celej výšky kurzovného, najneskôr 3 kalendárne dni pred prvou hodinou kurzu.

Kurzovné môžete uhradiť osobne na recepcii ALMA štúdia, alebo na číslo účtu 313 824 4001/5600, Prima banka a.s. / IBAN SK16 5600 0000 0031 3824 4001Žilina. Ako variabilný symbol uveďte dátum začatia kurzu (napríklad ak kurz začína 8.1.2020 bude VS: 08012020), do poznámky napíšte Vaše meno aby sme vedeli platbu priradiť.

Prihlásením na kurz a uhradením kurzovného súhlasíte s podmienkami a rezervačným poriadkom Alma štúdia.

V prípade, že by ste z akýchkoľvek dôvodov nemohli do kurzu nastúpiť, informujte nás o tom prosím čo najskôr, aby ste neblokovali miesta ostatným záujemcom.

Zaplatené kurzovné nevraciame. V prípade, že zo závažných dôvodov nemôžete navštevovať zaplatený kurz, takúto situáciu vyriešime dohodou o náhrade, resp. Vám ponúkneme inú možnosť čerpania vyplateného kurzovného.

Počas trvania kurzu máte možnosť nahradiť 2 vymeškané – včas odhlásené – hodiny. V prípade, že sa nemôžete hodiny na kurze zúčastniť, je potrebné sa z danej hodiny odhlásiť najneskôr 6 hodín pred začiatkom hodiny.

Pokiaľ sa včas odhlásite, máte nárok si vymeškanú hodinu nahradiť.

Ak máte nárok na náhradu, táto možnosť vám bude ponúknutá v rezervačnom systéme pri nahlasovaní sa na hodiny. Voľné miesta na náhradu máte možnosť sledovať v rezervačnom systéme, ktorý je na našej webstránke.

Za evidenciu Vami vymeškaných hodín nezodpovedáme, nahrádzate si ich vo vlastnom záujme

Pokiaľ sa hodina počas kurzu z akýchkoľvek dôvodov ruší z našej strany, budete včas informovaní.

Ak je na prebiehajúcom kurze voľné miesto, je možné sa s nami dohodnúť aj na jednorazových vstupoch. V takomto prípade je tiež potrebná rezervácia Vášho miesta.

V prípade akýchkoľvek zdravotných komplikácií je klient povinný poradiť sa o vhodnosti cvičenia s lekárom.

Informujte prosím lektorov o Vašich prípadných zdravotných problémoch.

Klient prichádza na cvičenie na základe vlastného rozhodnutia v prípade akýchkoľvek ťažkostí pri cvičení, nenesie ALMA štúdio, ani inštruktorky žiadnu zodpovednosť.

ALMA štúdio si vyhradzuje právo zmeny času kurzu, ako aj jeho inštruktora.

Ceny kurzov a otvorených lekcií nájdete v našom cenníku, ktorý je uverejnený na našej web stránke.

OTVORENÉ LEKCIE

Na otvorené lekcie (jednorazové vstupy) sa prihlasujte prosím cez náš rezervačný systém.

O každom prihlásení, alebo odhlásení budete informovaní emailom, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie.

Vykonaním rezervácie ( prihlásením sa na lekciu) súhlasíte s podmienkami a rezervačným poriadkom Alma štúdia.

Pokiaľ je otvorená lekcia, na ktorú sa chcete registrovať plná, môžete sa na ňu zapísať ako náhradník a pokiaľ sa miesto uvoľní, dostanete potvrdzujúci email alebo sms.

Ak ste úplne nový zákazník, prvá rezervácia je možná bez kreditu. Prvotný kredit je potrebné si zakúpiť na recepcii ALMA štúdia pred Vašou prvou rezervovanou hodinou.

Platnosť kreditu je jeden rok od dátumu zakúpenia.

Ak ste naším klientom, prihlásenie na otvorenú lekciu je možné len v prípade že máte zakúpený kredit. (minimálne v takej výške aká je suma za lekciu).

V prípade, že sa nemôžete rezervovanej lekcie zúčastniť, je potrebné sa z nej odhlásiť najneskôr 6 hodín pred začiatkom lekcie. Vtedy sa Vám kredit pripočíta naspäť. V opačnom prípade budeme registráciu považovať za objednávku, kredit Vám bude odpočítaný a nemáte nárok na jeho vrátenie.

Odhlásenie je možné cez Vaše konto v rezervačnom systéme, alebo kliknutím na odkaz ODHLÁSIŤ ktorý nájdete v emaily, ktorý potvrdzuje Vaše prihlásenie na Vami zvolenú lekciu.

Pokiaľ sa lekcia z akýchkoľvek dôvodov ruší z našej strany, budete včas informovaní a kredit vám bude pripočítaný naspäť.

V prípade akýchkoľvek zdravotných komplikácií je klient povinný poradiť sa o vhodnosti cvičenia s lekárom.

Informujte prosím lektorov o Vašich prípadných zdravotných problémoch.

Klient prichádza na cvičenie na základe vlastného rozhodnutia v prípade akýchkoľvek ťažkostí pri cvičení, nenesie ALMA štúdio, ani inštruktorky žiadnu zodpovednosť.

ALMA štúdio si vyhradzuje právo zmeny času kurzu, ako aj jeho inštruktora.

Ceny kurzov a otvorených lekcií nájdete v našom cenníku, ktorý je uverejnený na našej web stránke.

Ďakujeme, že naše podmienky akceptujete.

ALMA štúdio pohybu a jogy