HODINY/KURZY

Kurzy
Trvajú 10 týždňov * predplatené hodiny * vždy rezervované miesto * rovnaká skupinka ľudí s ktorou postupne napredujete * NOV´EKURZY ZAČNÚ OD SEPTEMBRA

Otvorené hodiny
Jednorázové vstupy * prihlásiť sa môžete na ktorýkoľvek voľný termín

Individuálne hodiny a terapie
Osobný prístup * zameriame sa na Váš osobný zámer *  Vaše špecifické potreby a ciele * Joga * Kraniosakrálna Biodynamika * Acces Bars

AKTUÁLNE KURZY

KURZ JOGA a VEDOMÝ POHYB
KURZ JOGA a VEDOMÝ POHYB

* od 8. júla 2020 * 6 týždňov * Streda: 18:15 - 19:30 * Cena: 36 € * Lektor: Eva Marková Ak je na...

AKTUÁLNE HODINY

JOGA
JOGA

* Utorok: 18:00 - 19:15 hod. * Cena: 6 € * Lektor: Martina Zurovac O hodine: V praxi sa...

GRAVID JOGA
GRAVID JOGA

* Pondelok : 16:30 - 17:30 * Cena: 6 Eur * Lektor: Eva Marková O hodine: Počas...

RANNÁ JOGA
RANNÁ JOGA

* Streda:  8:30 - 9:30 * Cena: 5 € * Lektor: Eva Marková  O hodine: Ranná hodina JOGY...