HODINY/KURZY

Kurzy
Trvajú 6 týždňov * na kurze máte vždy rezervované miesto * rovnaká skupinka ľudí s ktorou spoločne postupne napredujete * NOVÉ KURZY ZAČNÚ OD SEPTEMBRA 2021

Otvorené hodiny
Jednorázové vstupy * prihlásiť sa môžete na ktorýkoľvek voľný termín * môžete navštevovať kedykoľvek Vám to vyhovuje

Individuálne hodiny a terapie
Osobný, individuálny prístup * cvičenie zostavené na mieru podľa Vášho osobného zámeru, potreby a cieľov *  Joga * Zdravý chrbát * Kraniosakrálna Biodynamika * Acces Bars

JOGA
JOGA

* utorok 18:00 *