HODINY/KURZY

kurz alebo hodina?

Kurzy
Trvajú 10 týždňov * predplatené hodiny * vždy rezervované miesto * rovnaká skupinka ľudí s ktorou postupne napredujete

Otvorené hodiny
Jednorázové vstupy * prihlásiť sa môžete na ktorýkoľvek voľný termín  

Individuálne hodiny
Osobný prístup * zameriame sa na Váš osobný zámer, špecifické potreby, výzvy, ciele  

AKTUÁLNE KURZY

KURZ JOGA a VEDOMÝ POHYB
KURZ JOGA a VEDOMÝ POHYB

* od 26.februára * 10 týždňov * Streda: 19:15 - 20:30 * Cena: 60 € / 6,50 € * Lektor: Eva Marková...

KURZ GRAVID JOGA
KURZ GRAVID JOGA

* od 28.februára * 6 týždňov * Piatok: 17:00- 18:00 * Cena: 36 € / 7 € * Lektor: Eva Marková,...

AKTUÁLNE HODINY

RANNÁ JOGA
RANNÁ JOGA

* Streda:  8:30 - 9:30 * Piatok: 8:30-9:30 * Cena: 5 € * Lektorky: Eva Marková (streda)...

JOGA S PRVKAMI YIN
JOGA S PRVKAMI YIN

  * Štvrtok: 18:45 -  20:00 * Cena: 6 € * Lektor kurzu : Martina Gajdošová    ...