* Sobota: 15. júna od 9:00 – 17:00 hod.
* Cena: 55 €
* Lektor: Soňa Buckulčíková
Info:
Pociťujete zhoršenie zraku? Nosíte okuliare alebo kontaktné šošovky?
Radi by ste posilnili alebo obnovili svoj zrak vlastnými silami?
Na našom workshope sa spoločne obohatíme o všetky potrebné informácie a praktiky.
O tom, ako „cvičiť“ s očami, ako im dopriať oddych, ako rozvíjať naše „videnie“, ale aj ako vnímať a pracovať s vnútorným zrakom si spoločne vyskúšame.
Workshop je zameraný predovšetkým na posilnenie a obnovenie zraku, ale zrak budeme prepájať aj s telom a mysľou. Pozostáva zo série JEDNODUCHÝCH cvikov a aktivít v „správnom“ naladení, ktoré vedú k uvoľneniu kŕča v oku, očnom okolí a napätia v tele.
Sami si môžete „overiť“ zlepšenie zraku už počas workhopu.

Budeme precvičovať:
* Naladenie – je to základný predpoklad pre uskutočnenie nasledujúcich cvikov a aktivít
* Očnú gymnastiku – jemné cvičenia s očami, ktoré zlepšujú prácu očných svalov
* Kĺbovú gymnastiku – jednoduché cvičenia zamerané na rozvoj ohybnosti celého tela
a správneho držania tela
* Cvičenia v predstavách – preciťovanie a rozvíjanie vnútorného zraku, ktorý významne
napomáha koncentrácii a upokojeniu našich myšlienok
* Palming a relaxáciu – metóda palming prináša relaxáciu očiam, často býva spojený s celkovou
relaxáciou
* Prácu s tabuľkou – umožňuje vnímať posilnený zrak
Workshop je pre všetkých od veku 15 rokov. Cvičenie je v skupinke, v príjemnej atmosfére prebieha „nácvik“ základných cvikov, nevyžaduje žiadne špeciálne podmienky. Na stretnutie si prineste pohodlné oblečenie na cvičenie, prezuvky (alebo naboso).
Cvičíme s „holými“ očami, bez 
kontaktných šošoviek a bez okuliarov.
Program:
9.15 – 9.30 – prezentácia
9.30 – 12.30 – cvičenie 1. časť
(vysvetlenie princípu cvičenia, technik, pojmov, naladenie, očná gymnastika, práca s tabuľkou)
12.30 – 13.30 – obed
13.30 – 16.30 – cvičenie 2. časť
(naladenie, kĺbová gymnastika, cvičenia v predstavách, ďalšie cvičenia s očami, hlboký palming)
Po 16.30 – diskusia, vaše postrehy, osobné prežitky
Srdečne Vás pozýva a teší sa na Vás
Soňa Buckulčíková
Kontakt pre prípadné otázky:
+421 911 101 401