* Sobota: 8. júna * 18:00 – 20:00 hod.
* Cena: 20 €
* Lektor: Eva Marková
Info:

** INTUITÍVNY TANEC a VEDOMÝ POHYB **

je úžasný spôsob ako prepojiť Telo a Myseľ a vnímať Seba na hlbšej úrovni…uvoľniť sa, stíšiť sa a nechať sa autenticky a pravdivo viesť do tanca…
Ak budeš mať chuť na úvod bude pripravené originál kakao. 

Je to príležitosť…
* Byť Sámi Sebou bez akýchkoľvek filtrov alebo masky a prejaviť CEZ TANEC svoje vlastné emócie a pocity, bez ohľadu na to, či sú to radosť, smútok, hnev alebo čokoľvek iné.

* Dovoliť si hýbať sa presne tak ako to práve potrebujeme, niekoho tanec môže byť v jemnosti a mini pohyboch, skoro až statický, niekoho tanec môže byť dynamický.

* Zmeniť predstavy o tom ako má tanec vyzerať 🙂 zapojíme hravosť, radosť a zvedavosť :).

* Vyjadriť sa POHYBOM úprimne a bez obáv z toho že nás niekto bude súdiť alebo kritizovať.

* Spoločne si vytvoriť priestor na to, aby sme sa mohli uvoľnene a v ľahkosti pohybovať a prinášať skutočné pocity a emócie do pohybu. Samotný pohyb sa stáva našim jazykom, kde nie sú potrebné slová a telo hovorí a vyjadruje svoj vlastný príbeh.
* Hlbšie spoznávať a pochopiť Samých Seba, rôznych podvedomých alebo nevedomých postojov a vzorcov správania. Pretože intuitívny tanec môžeme vnímať aj ako vnútornú cestu sebareflexie. Pomáha nám otvoriť Srdce, objaviť svoju vnútornú pravdu, svoje potreby, túžby, dary, vášne a zároveň nám môže posvietiť na naše skryté obavy, hanbu alebo strachy.

** Pomocou tanca liečime svoje Telo aj Dušu **

Na záver si doprajeme čas na spoločné zdieľanie – ak to budeš tak cítiť môžeš ale aj nemusíš pozdieľať v kruhu svoje pocity a vnemy ktoré si si uvedomil/a a ktoré Ti prichádzali počas tejto pohybovo-meditačnej praxe.
Dovoľme si Byť naozaj prítomní a pravdiví s tým čo prežívame, dovoľme svojím pocitom byť také aké sú, prijmime ich a vyjadrujme vhodným spôsobom, získavame tým kvalitnejšie a pravdivejšie spojenie Sami so Sebou a zároveň s našim okolím, čo sa skôr či neskôr pozitívne prejaví v našom Živote obzvlášť vo vzťahu k Sebe a zároveň vo  všetkých vzťahoch v našom živote

Teším sa na Vás 🙂
S Láskou Eva

Pohybujte sa s vetrom…Váš život je ako Tanec. Nie je ani dobrý ani zlý. Je proste neustálym pohybom…
Je v tom jednoduchý pôvab, vychutnajte si obyčajnú Milosť toho že ste vôbec nažive…pokiaľ hľadáte v živote väčší význam, budete sklamaní…iný zmysel než Tanec v tom totiž nie je …
*Paul Ferrini*