* Piatok: 15. decembra * 17:30 – 20:00 hod.
* Cena: 15 €
* Lektor: Eva Marková
Info:

** INTUITÍVNY TANEC a VEDOMÝ POHYB je úžasný spôsob ako prepojiť Telo a Myseľ a vnímať Seba na hlbšej úrovni. 

** Na našom stretnutí sa pozrieme hlbšie na tému, ako sa uvoľniť, stíšiť a nechať sa autenticky a pravdivo viesť do tanca.

Je to príležitosť…
* Byť Sám Sebou bez akýchkoľvek filtrov alebo masky a prejaviť svoje vlastné emócie a pocity, bez ohľadu na to, či sú to radosť, smútok, hnev alebo čokoľvek iné.

* Vyjadriť svoje vnútorné stavy úprimne a bez obáv z toho že nás niekto bude súdiť alebo kritizovať.

* Spoločne si vytvoriť priestor na to, aby sme sa mohli uvoľnene a v ľahkosti pohybovať a prinášať skutočné pocity a emócie do pohybu. Samotný pohyb sa stáva našim jazykom, kde nie sú potrebné slová a telo hovorí a vyjadruje svoj vlastný príbeh.

* Hlbšie spoznávať a pochopiť Samých Seba, rôznych podvedomých alebo nevedomých postojov a vzorcov správania. Pretože intuitívny tanec môžeme vnímať aj ako vnútornú cestu sebareflexie. Pomáha nám otvoriť naše Srdce, objaviť svoju vnútornú Pravdu, svoje potreby, túžby, dary, vášne a zároveň nám môže posvietiť na naše skryté obavy, hanbu alebo strachy.

** Pomocou tanca liečime svoje Telo aj Dušu **

Na záver si doprajeme čas na spoločné zdieľanie – ak to budeš tak cítiť môžeš ale aj nemusíš pozdieľať v kruhu svoje pocity a vnemy ktoré si si uvedomil/a a ktoré Ti prichádzali počas tejto pohybovo-meditačnej praxe.
Vzájomne si vytvoríme a podržíme neutrálny a láskyplný priestor.
Dovoľme si Byť naozaj prítomní a pravdiví s tým čo prežívame, dovoľme svojím pocitom byť také aké sú, prijmime ich a vyjadrujme vhodným spôsobom, získavame tým kvalitnejšie a pravdivejšie spojenie Sami so Sebou a zároveň s našim okolím, čo sa skôr či neskôr pozitívne prejaví v našom Živote a aj v našich vzťahoch.

Teším sa na Vás 🙂
S láskou Eva

Pohybujte sa s vetrom…Váš život je ako Tanec. Nie je ani dobrý ani zlý. Je proste neustálym pohybom…
Je v tom jednoduchý pôvab, vychutnajte si obyčajnú Milosť toho že ste vôbec nažive…pokiaľ hľadáte v živote väčší význam, budete sklamaní…iný zmysel než Tanec v tom totiž nie je …
*Paul Ferrini*