* Streda: 18. októbra * 17:00 – 19:00 hod.
* Cena: 15 €
* Lektor: Gabriela Sagálová

Prvok KOV nám naznačuje, že máme vnášať do sveta SPRAVODLIVOSŤ a PORIADOK. Zároveň nám naznačuje, že sa máme naučiť prekonať  SMÚTOK, ŽIAĽ a ĽÚTOSŤ a naučiť sa ODPÚŠŤAŤ. Odpúšťať nielen druhým, ale hlavne sebe.

Ľudia prvku KOV si vybrali v tomto živote za úlohu pochopiť, čo znamená pojem odpustenie. Sú to ľudia, ktorí často nemajú radi sami seba, obviňujú sa za mnoho chýb, ktoré v živote urobili a majú pocit, že druhí si na nich všetko pamätajú. Majú tendencie krivdy a neodpustenie v sebe zakonzervovať, uzavrieť a odložiť ich na „potom“.

* PĽÚCA *
Stav našich pľúc ukazuje, v akej harmónii máme príjem a výdaj, ako dokážeme brať a dávať. Ukazuje, či dovolíme druhým, aby sa nadýchli, ako potrebujú a taktiež či nám je toto umožnené, či sa necítime dusení.

Nádych a výdych v sebe zahŕňajú schopnosť brať a dávať. Dýchanie musí byť harmonické, takže aj branie a dávanie v živote musí byť v harmónii.

* HRUBÉ ČREVO *
Jeho stav je ukazovateľom, ako dokážeme triediť situácie, ktoré k nám prichádzajú, ako ich spracovávame a predovšetkým, ako ich dokážeme opúšťať a vypúšťať, ako dokážeme ODPÚŠŤAŤ a ZBAVOVAŤ sa nepotrebnej minulosti a nepotrebných zážitkov.

HRUBÉ ČREVO je z teda duchovného pohľadu cesta a je orgánom ODPUSTENIA.

 

Srdečne pozývame na pravidelné stretnutia, ktoré sa konajú každý mesiac pri MALÝCH – veľkých TÉMACH.

Na stretnutiach rozoberáme rôzne témy ktoré sa týkajú nášho SebaRozvoja, témy ktoré nám pomáhajú spoznať samých seba, ktoré nám ukazujú iný uhol pohľadu na náš život, naše vzťahy, na akékoľvek malé – veľké témy, ktoré v živote riešime.
Na stretnutí si povieme viac o aktuálnej téme ako aj pozdieľame praktické rady a nástroje ktoré nám môžu uľahčiť pochopenie, prijatie prípadne zmenu nášho pohľadu na danú tému na všetkých úrovniach – na úrovni mysle, fyzickej aj duchovnej.

Tešíme sa na Vás spolu s Gabikou