* pndelok: 16:20 – 17:50
* Cena: 10 €
* Lektor: Janka Sukeníková

 

Info:
JOGA * SOUNDHEALING * ESENCIE
JOGA a harmonizácia zvukmi a esenciami je pre tých, ktorí by chceli s jogou začať, vrátiť sa k cvičeniu, či majú radi pokojnejšie lekcie. Táto lekcia zahŕňa plynulé sekvencie na zahriatie tela, ako aj pomalší prechod pozícií, ktoré sú zamerané na silu, rovnováhu a flexibilitu. 
Prepojenie fyzických jogových asán, dychových techník, pozorovania mysle, relaxácie, meditácie, harmonizácie zvukom a aromaterapeutických prvkov harmonizujeme bytosť ako celok. 
Počas kurzu sa budeme postupne venovať základným jogovým pozíciám a stavať na nich. Lekcie budú obohatené o zvuky harmonizačných hudobných nástrojov a o prírodné voňavé zmesi z éterických bio olejov miešané lektorkou. Pomaly, postupne sa budeme ponárať do učenia sa o sebe, do počúvania sa, do vnímania našich základných potrieb.
Vedená meditácia je jednou z meditačných techník, kedy lektor vedie prostredníctvom vizualizačných, pozorovacích, dychových a relaxačných techník meditujúcich do hlbokého uvoľnenia. Pracujeme spoločne na všetkých úrovniach – fyzickej, emocionálnej, duchovnej aj duševnej. Rozvíja sa naše vnímanie, všímavosť svojho tela, dychu, emócií, prežívania. rozvíja sa tiež spokojnosť, vďačnosť a radosť. Pomocou vedomého vnímania a pozorovania myšlienok sa dostaneme do väčšej hĺbky, bližšie k sebe. Odpájame sa od externého, vonkajšieho sveta a spúšťačov, napájame sa na svoje vnútro, na múdrosť svojho tela a duše.
V sprievode malebných zvukov harmonizačných hudobných nástrojov je navodený bezpečný priestor na vnútornú prácu, na dobitie bateriek, uvoľnenie nervovej sústavy, vyplavenie emócií, prílev novej energie, priestor na aktiváciu samoozdravných procesov tela. Soundhealing je medicína prítomnosti, tým, že rozvibruváva bunky nášho tela a vylaďuje frekvenciu na ktorej „kmitáme“ nás dokáže krásne uvolniť a vyladiť a tiež dovoliť si vnímať sa hlbšie, inak.
 
Lekcie sú určené pre všetkých, ktorí
– vedia, aké dôležité je zastavenie sa, priestor pre seba a oddych
– milujú pohyb aktívny aj pasívny
– sú zvedaví
– potrebujú sa uvoľniť a zároveň načerpať novú silu
– pracujú na sebe vrámci sebavzdelávania, sebarozvoja a zveľaďovania svojho vnútorného sveta
– sú milovníci zvukov rôzneho druhu
– sú vnímaví
– majú záujem sa spoznať a navrátiť sa naspäť k sebe
– sú ochotní konfrontovať sa so svojimi tieňmi a urobiť si s nimi mier
– cítia potrebu zmeny, ktorou sa oni sami vedome stávajú
Srdečne pozývam stráviť spoločne 1,5 hodiny láskavým a láskyplným prístupom k sebe.
Jogamatky, pomôcky, deky, meditačné vankúše máme k zapožičaniu. Prineste si pohodlné oblečenie a chuť otvoriť si srdce.
Janka